Hozam és minőségjavítás a gyümölcstermesztésben nanokészítménnyel Újfehértói fürtös meggyfajtán


  • Kertész Portál
  • |
  • 2019-04-12

Hozam és minőségjavítás a gyümölcstermesztésben nanokészítménnyel II.

 

            Kétrészes cikkünk első felében áttekintettük a nanokészítmények, mint növénykondicionálók alkalmazásának lehetőségeit a gyümölcstermesztésben, illetve bemutattuk egy almaültetvényben elért kísérleti eredményeinket. Jelen munkánkban a meggyfákkal szerzett tapasztalatainkat osztjuk meg olvasóinkkal.

Az előző cikkünket ezen a linken tudja elérni!

Vizsgálataink során egy, a nanokészítmények közé sorolható biostimulátornak, a BISTEP-nek a hatékonyságát vizsgáltuk a 2016-2018-es években a Debreceni Egyetem Pallagi Kísérleti Telepén. Az ’Újfehértói fürtös’ fajtájú meggyültetvény 1995-ben került eltelepítésre sajmeggy alanyon, 6 x 3 méteres térállásban. A fák nevelése során sudaras szórt állású korona lett kialakítva. Az ültetvény öntözése csepegtető berendezéssel biztosított.

A kezeléseket különböző koncentrációk alkalmazása mellett állítottuk be. A kezeletlen fák mellett 3 l/ha és 5 l/ha koncentrációban juttattuk ki a készítményt. 2016-ban három (teljes virágzás, sziromhullás után 2 héttel, szüret után 3 héttel), 2017-ben és 2018-ban pedig négy alkalommal (zöldbimbós állapotot megelőző fehérbimbós állapot, teljes virágzás, sziromhullás után 3, illetve 6 héttel) végeztünk állománykezelést traktoros permetezővel.

Fotó: A Szerzők felvétele

Eredmények

A meggyültetvényben végzett BISTEP kísérlettel kapcsolatban igen látványos hatásként tapasztaltuk, hogy a kezelt fák gyümölcseinek színeződése és érése mindhárom évben korábban kezdődött, aminek köszönhetően hamarabb is kezdhettük a kézi szedést (1. táblázat). 2016-ban a 3 liter/ha dózissal permetezett fák gyümölcseit 3 nappal a kontrolt megelőzően tudtuk betakarítani, az 5 l/ha-os kezelés pedig még további 3 (azaz összesen 6) napos koraiságot eredményezett. A kísérlet második és harmadik évében a két kezelés 5-6 nappal korábbi szüretet tett lehetővé. Ezt a gyümölcsminták vízoldható szárazanyag-taralma (BRIX%) is megerősítette, ugyanis az azonos időpontban mért BRIX értékek a kontrol fák gyümölcseinél alacsonyabbak voltak. Ezek alapján a BISTEP készítménynek tehát egy érésgyorsító, érést homogenizáló hatása is van, aminek különösen nagy jelentősége lehet, ha az ültetvényben rázógéppel történik a betakarítás. Ezen túlmenően előny az is, hogy egységes, kiegyenlített minőségű, jobb beltartalmi mutatókkal rendelkező gyümölcsöt szüretelhettünk a fákról. A szüret koraisága pedig a nagyobb árbevétel egyik biztosítéka.

A gyümölcsméret vonatkozásában mindhárom megfigyelt évben növekedést tapasztaltunk a kezelések hatására. A 2016-os évben fánként átlagosnak mondható 40-44 kg/fa gyümölcs termett, 2017-ben pedig minden korábbinál nagyobb mennyiséget szüreteltünk, fánként 60-100 kg-ot. Az első két vizsgálati évben a kezelt fákon a gyümölcsök mérete 2-3%-al növekedett, míg 2018-ban 50-80 kg/fa termésmennyiségek mellett ez még magasabb, 5,0-7,4% volt. A tömeggyarapodás ennél nagyobb mértékű volt, amely a három év során elérte a 6-21%-ot. A termésadatok alapján elmondható tehát, hogy a BISTEP készítmény termésméret növelő hatása a különböző évjáratok eltérő termésterhelése mellett is egyaránt érvényesül.

A levelek szárazanyag-tartalmának vonatkozásában (2. táblázat) mindhárom évben, évjárattól függően kisebb-nagyobb mértékű csökkenést (1-16%) tapasztaltunk a kezelések hatására. Ez a július közepi mintavételi időpontjában nagyobb vegetatív aktivitással, azaz növekedési intenzitással magyarázható.

A levelek tápelem-tartalmának alakulását az alkalmazott kelezések mellett az évjárati hatások, elsősorban csapadékviszonyok is befolyásolják. A levelek nitrogén tartalma 2016-ban 2-5%-os csökkenést mutatott, ami az átlagosnál nagyobb csapadék mennyiség miatti erőteljesebb növekedéssel, és így a mérés időpontjában a felhígulással hozható összefüggésbe. 2017-ben és 2018-ban viszont a laborvizsgálatok szerint a levelek nitrogén-tartalma 5-11%-al magasabb volt. A foszfor-tartalom esetében tendenciózus változás nem figyelhető meg. A kálium mennyisége 2017-ben növekedett, míg 2018-ban csökkent a kontrol fákhoz viszonyítva.

            Alma és meggyültetvényben kapott eredményeinket figyelembe véve tehát elmondható, hogy növénykondicionáló nanokészítménnyel hatékonyan javítható a gyümölcsfák kondíciója, ezen keresztül pedig a termés mennyisége és minősége. A permettrágyák teljesítménynövelő hatása viszont csak akkor realizálódhat, ha valamennyi technológiai elem szakszerű végrehajtásáról egyaránt gondoskodunk.

 

1. táblázat: A BISTEP készítmény hatása az ’Újfehértói fürtös’ meggyfajta érésére, illetve gyümölcsminőségi tulajdonságaira (Debrecen - Pallag, 2016-2018)

 

Szüreti idő

Gyümölcsméret (mm)*

Gyümölcstömeg (g)*

BRIX%

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kontrol

07. 05.

07. 05.

06. 25.

23,3

20,3

20,2

5,9

4,3

4,3

13

14,3

14,9

3 liter/ha

07. 02.

06. 29.

06. 20.

23,7

20,9

21,7

6,3

4,7

5,2

12,9

14,7

15,2

5 liter/ha

06. 29.

06. 29.

06. 20.

24,0

20,7

21,2

6,7

4,5

4,9

13,7

14,4

15,4

 

*Kezelésenként 100 db gyümölcs alapján

 

2. táblázat: A BISTEP készítmény hatása az ’Újfehértói fürtös’ meggyfajta leveleinek szárazanyag (g/100g) és makroelem tartalmára (Sz.a.%) (Debrecen - Pallag, 2016-2018)

 

Sz. a. (g/100g)

N (Sz.a.%)

P (Sz.a.%)

K (Sz.a.%)

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kontrol

41,2

49,6

44,2

2,55

2,54

2,44

0,19

0,21

0,20

1,09

1,32

1,30

3 liter/ha

39,4

42,8

43,4

2,51

2,73

2,56

0,12

0,21

0,21

0,90

1,45

1,22

5 liter/ha

38,2

45,3

43,6

2,43

2,74

2,71

0,16

0,21

0,20

1,31

1,41

1,20

 

 

Dr. Csihon Ádám - Dr. Gonda István

Debreceni Egyetem

Kertészettudományi Intézet