TÉSZ-ÉSZ


A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. 2008 évi megalakuláskor az alapító elismert termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) azt a feladatot tűzték ki a Nonprofit Kft. elé, hogy a tagszervezetek érdekei és igényei alapján fogja össze és koordinálja a tag TÉSZ-ek képzési, szaktanácsadási és kutatásfejlesztési tevékenységét. Emellett biztosítsa ezekhez a tevékenységekhez a gyakorlati és adminisztrációs hátteret. A szervezet a munkatervében a  szaktanácsadási, oktatási, és kutatásfejlesztési koordinációs tevékenység végrehajtását vezető-szaktanácsadó alkalmazásával hajtja végre.
 

A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. kiemelt feladatai:

 • A tag TÉSZ-ek által foglalkoztatott, szaktanácsadói tevékenységet folytató szakemberek személyes megismerése, továbbképzési igényeinek feltárása,
 • A TÉSZ-ÉSZ szaktanácsadói követelmény-rendszerének kidolgozása,
 • Munkacsoportok kialakítása és működtetése főbb termékkörök szerint,
 • Munkacsoportok szerint a középtávú legfontosabb szakmai feladatok felmérése,
 • Közös dokumentációs rendszer kidolgozása (termelői látogatások, helyi kísérletek, stb.),
 • Az integrált technológiák kidolgozásának koordinációja
 • Szaktanácsadók személyes és csoportos továbbképzésének szervezése
 • kutatóhelyek lehetőségeinek, együttműködési készségének felmérése az oktatási, innovációs feladatok megoldásában,
 • TÉSZ-ek közötti szaktanácsadás módjának lehetőségeinek felmérése,
 • Információs rendszer kiépítésének segítése, honlap, újság fejlesztése
 • Kapcsolatok építése külföldi szaktanácsadói szervezetekkel, a szaktanácsadás külföldi példáinak tanulmányozása (Pl: I.con share görög szaktanácsadókkal)
 • Célzott kutatás-fejlesztési pályázatok kezdeményezése konzorciumokban.
   

A szervezet tagsága:

 • ALFÖLD 2003 SZÖVETKEZET
 • ALFÖLD-RÉGIÓ SZÖVETKEZET
 • BALATON-KER-TÉSZ SZÖVETKEZET
 • BOTÉSZ BODZATERMELŐK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE
 • CSÁRDA-AGRO SZÖVETKEZET
 • DÉLALFÖLDI KERTÉSZEK SZÖVETKEZETE
 • DOMBEGYHÁZI EURO TÉSZ KFT.
 • ÉSZAK-ALFÖLDI ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET
 • FLORATOM-KER SZÖVETKEZET
 • FRESH-FRUIT TÉSZ SZÖVETKEZET
 • FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS
 • GYÜMÖLCSÉRT TERMELŐ ÉRTÉKESÍTŐ KFT
 • HAVITA-TÉSZ SZÖVETKEZET
 • JÁSZ-TÉSZ Kft.
 • KER-TÉSZ ÉRT. SZÖVETKEZET
 • MEDI-FRUCT SZÖVETKEZET
 • PENTA FAMILIA TÉSZ SZÖVETKEZET
 • RÓNA KER-TÉSZ KFT.
 • SZATMÁR-TIBER SZÖVETKEZET
 • SZATMÁRKERT-HODÁSZ SZÖVETKEZET
 • ZÖLD KERT TÉSZ SZÖVETKEZET

 


Szakmai Partnereink:

Haifa-Group

DM-KER Kft.

Metra Kft.

Kertcenter

Syngenta

Szakértőink
 

I.con share csapata:

A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. több éve kiváló kapcsolatot tart fenn a görög /Szaloniki/ székhelyű, profi szakemberekből álló I-CON.SHARE szaktanácsadói hálózattal, amely már egész délkelet-európában a termelők szolgálatára áll. 2016 szeptembere óta szoros együttműködésben ültetvényfelügyeletet és teljes körű szaktanácsadási feladatot is ellátnak már több hazai termelő ültetvényében 24 órás on-line és telefonos rendelkezésre állás mellett. A szakemberek magas szintű növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási, valamint metszési szaktudás birtokában állnak, területükön a legprofibbak. A kertlátogatás és az ebéd során lehetőség lesz kérdéseket feltenni, illetve megismerkedni módszereikkel, amellyel a legösszetettebb problémákat is megoldják csapatmunka keretein belül.

http://i-conshare.com/

https://www.facebook.com/iconshare/
 

Fruttamas Kft.

https://www.facebook.com/Fruttamas-kft-gy%C3%BCm%C3%B6lcstermeszt%C3%A9s-metsz%C3%A9s-145772148960094/
 

Metra Kft.