meggyágazati kormányzati intézkedései


  • Kertész Portál
  • |
  • 2017-10-17

A 2017-ben megrendezett Meggy Szakmai Napon Feldman Zsolt (Agrárgazdaságért felelős államtitkár helyettes) előadást tartott a meggyágazati kormányzati intézkedéseiről. Előadásában elmondta, hogy Magyarországon 13-14ezer hektár területen folyik meggygazdálkodás. A felmérés az 1 ha terület feletti gazdálkodásokat célozta meg.

• 1.766 ültetvényt érintett

• 1.309 meggytermelő

• 7.225,86 hektár

• átlagos ültetvényméret 4,13 hektár, 50% volt az 1-2,99 hektáros ültetvények aránya.

A meggyfajták területi megosztását tekintve elmondható, hogy az érdi bőtermő (31%), az újfehértói fürtös (27%) és a kántorjánosi (16%) a három legnagyobb mértékben előforduló fajta. További fajták: cigánymeggy klón (8%), Oblacsinszka (1%), Petri (1%), egyéb (2%).Az ültetvények 60%-a 9-15 éves, 0-3 év között 10%, 4-8 év között 8%, 25 év felett 3%, 16-25 év között 19%. Ültetvények tőszám szerinti megoszlása: 301-420 tő 55%, 421-660 25%, 660< 7%, <300 tő 13%.Az ültetvények 21%-a öntözhető és öntözött, 13% öntözhető, de nem öntözött és lényegében az ültetvények kétharmada (66%) nem öntözhető.

Szakértői becslések szerint a 75-80 ezer tonna volt a tavalyi év (2016) meggytermelése, amely az elmúlt évek átlagos termésénél kedvezőbb. Gyengébben teljesítettek a korai fajták, ahol nagy volt terméskiesés, ami a sok csapadék miatti termésrothadásból és repedésből adódott, de a későbbi fajták összességében jó termést hoztak.

2017-es támogatások:

2 éve született az ágazat vezető képviselővel közös döntés, hogy a szerződések tekintetében lépést kellene tenni az átláthatóság, kiszámíthatóság érdekében. A kötelező szerződések bevezetésének igénye 2015/2016-ban merült fel a meggy ágazatban. És ez most ért célba. A vonatkozó módosítást az országgyűlés elfogadta, a köztársasági elnök úr aláírta. 

2017. évi LXIV. törvény „az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról 7/A. § A friss meggy Magyarországon történő értékesítésére irányuló szerződés:-

- határozott időre szóló VAGY határozatlan időre kötött: rendes felmondással, egy éves felmondási idővel a friss meggynek a Magyarországon történő értékesítésére vonatkozik. Valamennyi adásvételre vonatkozik, függetlenül attól, hogy nagykereskedelmi felvásárlásról vagy feldolgozói felvásárlásról van szó.

- Feldolgozónak/felvásárlónak kell írásbeli ajánlatot tennie

- ajánlathoz a feldolgozó vagy a felvásárló hat hónapig kötve van

- mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi (a tejpiachoz hasonlóan)

- szankció

Együtt kell nézni a hazai törvényt és a vonatkozó EU jogi alapokat is.

A meggy szezonális érdeke és az árak piaci változása kihívást jelent az árak előre való rögzítésében. Mindenkire kötelező ez a szerződési kötelezettség, de nem korlátozza a piacot vagy az üzleti kapcsolatok lehetőségét, hanem egyfajta keretrendszerként működik.

Kárenyhítés:

A káreseményeket az 1. táblázat mutatja.

Az idei évben a meggy tavaszi fagykára jelentős volt az egész országban (2017. május 29-ig).

Meggy esetében az összes bejelentett terület 4.212 hektár, ebből a leginkább érintett megyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1.876 hektár, Pest megyében 598 hektár, Heves megyében 486 hektár, Győr-Moson-Sopron megyében 371 hektár és Bács-Kiskun megyében 328 hektár.