Csúcstechnológia az almatárolásban


  • Kertész Portál
  • |
  • 2019-05-10

Csúcstechnológia az almatárolásban

 

Ez év során több lehetőségünk volt a modern almatárolás különböző elemeinek bemutatására.

Külön fejezetet szenteltünk a tökéletes tárolók méretezésének, a gázzárt terek kialakításának, a szabályos rakatképzés megismertetésének. Igyekeztünk minél átfogóbb képet adni a tárolt gyümölcsök szempontjából legtökéletesebb hűtéstechnikai rendszerek és a szabályozott légterű kamrák gépészetének elemeiről, a ma ismert legmagasabb szintű műszaki megoldásokról.

Szeretném most erre feltenni a koronát a rendszer központját képező, forradalmian új megoldás, egy appleasure rendszer megismertetésével, mely a hűtés- és légtérszabályozás koordinációjával a modern gyümölcstárolás csúcstechnológiáját jelenti.

1. kép: Alma a fán

Tekintsük át még egyszer, csak felülnézetből a tárolás során zajló technikai folyamatokat:

Az almatárolók esetében  két egymástól független hűtési folyamatot várunk el:
I. Betároláskor a hűtőrendszernek különféle tényezők – úgy mint relatív nedvességtartalom (tényszerű és tárolásnál elvárt); külső hőmérséklet; áru felületi és maghőmérséklete; pillanatnyi légzésintenzitás; stb – függvényében produkálni kell egy kíméletes, de határozott és gyors lehűtést.

A lehűtés a szüret, és a betárolás időigénye alapján szakaszos. A szakaszok időbeli elhatárolódásán túl a felsorolt tényezők is folyamatosan változnak a hűtési, illetve az időjárási hatásoknak megfelelően.

A lehűtési folyamatot akkor tekinthetjük befejezettnek, amikor a betárolt alma tömegének több, mint 80%-a a tárolási maghőmérsékleten van. További gépi beavatkozásra nincs szükség, mert a tárolt tömeg úgynevezett hőtehetetlenségéből fakadó „lengése” befejezi számunkra a feladatot. Nem a tárgyhoz tartozik, de meg kívánom jegyezni, hogy a hőtehetetlenségi lengés ilyen formájú kihasználása komoly energetikai optimalizálást jelent.

II. A lehűtési szakasz végeztével a hűtőrendszerünknek késedelem nélkül tárolási üzemmódba kell állnia. A két üzemállapot közötti határozott átmenet hiánya, vagy akár az átállási késlekedés által kiváltható károsodás élettani jelenségeinek bemutatása egy külön értekezés témája kell, hogy legyen.

A fent említett „határozott átmenet” több szakaszra osztható.

Az első időben meg kell pihentetni a gyümölcsöt, hogy a lehűtés okozta stressz hatására a lehető legkevesebb kémiai, és az ez által generált biológiai folyamat induljon el, illetve ezen folyamatok az úgynevezett „kiegyenlítődéssel” visszatérjenek a tárolás szempontjából ideálisnak tartott állapotba. Egy picit engednünk kell a tárolt fajta, fajták igénye szerint.

A „kiegyenlítődéssel” megkezdődhet a tárolásra való felkészülés, ami kb. azt jelenti, hogy megismertetjük, megtanítjuk a gyümölcsöknek elfogadni a rájuk váró tárolási körülményeket. Ez a rész az intenzív ellenőrzés és beavatkozás időszaka. A „tanulási” folyamat valamennyi eddig megemlített tényezők egymáshoz való viszonyától függ, de tapasztalatok alapján nem haladja meg az 1 hetes időtartamot.

 

A fajtához tartozó tárolási paraméterekkel – légáramlási sebesség; hőmérséklet; relatív nedvességtartalom – való üzemelés mellett ilyenkor nyílik lehetőség a légtér szabályozásának megkezdésére. Most a szabályozás megértése céljából csak a három jellemző jelenlevő gáz viszonyának és feladatának ismertetésére szorítkozom.

Az alma a kamrában történő utóérése során – amit mi a beavatkozásunkkal szeretnénk lassítani – az életfunkcióinak megfelelően lélegzik. A légzési egyenletből könnyedén meghatározható a felhasznált O2  (oxigén) és a termelt CO2 (szén-dioxid) mennyisége. Céljaink szerint az O2 szint csökkentésével a légzés lassításán keresztül tudjuk az életfunkciókat lassítani a hosszú távú tárolás érdekében. Az O2 szint csökkentését a legegyszerűbben N2  (nitrogén) beadagolásával érjük el egy alsó közeli O2 értékig, amit tovább „etetünk” az almával a tárolt fajtához igazított, meghatározott szintig. A csökkenő CO2 termeléssel arányosan csökken az alma hőterhelése, így a tároláshoz szükséges hűtőenergia-igény is csökken. (kép: gála_alma_szedés)

 

Tudjuk, hogy külön a hűtés és külön a légösszetétel szabályozás mely értékeivel valósul meg a tökéletes tárolás a folyamat különböző fázisaiban, de vajon ennek párhuzamos vezérlése hogyan történhet?

 

Műszaki szempontból tovább bonyolítja, de a minőségi áru tárolása érdekében a tökéletes megoldás felé viszi a folyamatokat a Smartfresh alkalmazása.

Így a  bemutatott események ábrázolása már csak több többdimenziós függvény leírásával lehetséges. Ezek a függvények megmutatják az állapotokat, és lehetőséget adnak a folyamatokban szereplő változtatható tényezők módosítására, és ezáltal a csúcstechnológiás tárolás megvalósítására.

 

A hűtési és légösszetétel szabályozási folyamatok rövid ismertetése után itt kell rávilágítanunk a két folyamat egy jellemző találkozási pontjára. A pont nem is megfelelő szó, hiszen egy idővonal mentén lejátszódó események soráról van szó, melyet ez idáig nem definiálták a kutatások.

Ha csak az O2-CO2-N2-hőmérséklet (°C) és a relatív páratartalom viszonyát, valamint ezen elemek tárolás szempontjából elvárt tökéletes elegyét nézzük, könnyen beláthatjuk, hogy a folyamatokat nem hagyhatjuk magukra, állandó kontrollra és ha kell, azonnali beavatkozásra van szükség.

Az appleasure rendszer kifejlesztését a fent bemutatott folyamatok együttes, párhuzamos szabályozásának igénye motiválta. Szeretném most erre feltenni a koronát a rendszer központját képező, forradalmian új megoldás, egy appleasure rendszer megismertetésével, mely a hűtés- és légtérszabályozás koordinációjával a modern gyümölcstárolás csúcstechnológiáját jelenti. 

2. kép: Alma a boltban

A tervezett appleasure rendszer túllép az eddig megismert szabályozás, vezérlés és felügyelet fogalmakon. Az ez idáig érvényes tervezési irányelveket átlépve a betárolt termény életfunkcióinak szinte másodpercenkénti érzékelésén, majd értékelésén alapuló, úgynevezett keresztirányú szabályozást valósít meg. Az alkalmazási elvárás megkövetelte, hogy a fentiekben említett folyamatos érzékelésen és értékelésen túl bizonyos állandó értékeket és belőlük fakadó összefüggéseket programozáskor meghatározzunk. Az appleasure rendszer ezeket referenciaként használja működése közben. Az állandó értékek a fajtákhoz, termőfajtákhoz és időjárási viszonyaikhoz tartoznak. Előreláthatólag a betáplált adatokat fajta vonatkozásában 3-5 éves ciklusban, míg időjárás vonatkozásában 8-10 éves ciklusban kell felülvizsgálni. 

A folyamatosan értékelt adatok a programozott referenciákhoz viszonyítása adja a vezérlés bemeneti jelét, mely a közös vezérlési rendszerben kapja a döntést az üzemi beavatkozás egy- vagy keresztirányúságára.

Tulajdonképpen ez a döntés határozza meg a tárolás sikerét, így tehát az alma minőségének legtökéletesebb megőrzésére  ez jelenti a garanciát.

 

Lukács András

LHG Kft

 

______________________________

 

LHG hírdetés