Az elmúlt évek, különösképpen a 2016-os év földhasználata Magyarországon és az Unióban


  • Kertész Portál
  • |
  • 2017-10-20

Magyarországon nemzetközi összevetésben is magas a mezőgazdasági, ezen belül különösen a szántóterületek aránya. Az ország 9,3 millió hektáros területének 58%-a mezőgazdasági művelése alatt áll. A legjelentősebb művelési ág az összes mezőgazdasági terület mintegy négyötödét adó szántó és a 15%-ot kitevő gyep. Az EU28 országaiba az összes terület 42% mezőgazdasági, 25% szántóterület. A magyar mezőgazdasági terület összes területhez viszonyított aránya a második legmagasabb az Európai Unióban.

A mezőgazdasági terület 2016-ban növekedett, nagysága 5372,0 ezer hektár volt, 25,6 ezer hektárral több, mint az előző évben. A művelődési ágak közül leginkább a gyep, kisebb mértékben a szántó területe nőtt, a konyhakert, a gyümölcsös, és a szőlő területe nem változott érdemben.

Többéves összehasonlításban a szántó és a gyepterület kismértékű, de folyamatos növekedése figyelhető meg, míg a többi művelődési ág területe csak kismértékben változott. 2012 és 2016 közötti időszakban a mezőgazdasági terület összesen 34 ezer hektárral, ezen belül a szántóföld 11,1 ezer hektárral, a gyepterület 25,3 ezer hektárral nőtt, míg a konyhakert, a szőlő és a gyümölcsös területe 0,2-1,7 ezer hektár közötti mértékben csökkent.

Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület nagyságának 2012 óta tartó emelkedése 1016-ban is folytatódott. Az egyéni gazdaságok mezőgazdasági területe 2016-ban az előző évekhez viszonyítva 117,7 ezer hektárral, 2012 óta pedig 391,5 ezer hektárral nőtt. Mindez elsősorban a szántó és a gyepterület bővítésének köszönhető, de több éves összehasonlításban érdemben bővült a szőlő és a gyümölcsös területe is.

Ezzel szemben a gazdasági szervezetek által művelt mezőgazdasági terület továbbra is csökken: 2016-ban az előző évitől 84,4 ezer hektárral, a 2012. évitől 211,4 ezer hektárral maradt el. A csökkenés alapvetően a szántó és a gyepterületet érintette.

Mindezek eredményeként 2016-ban mezőgazdasági terület több mint felét (54,2%) egyéni gazdaságok, 35,5 %-át gazdasági szervezetek művelték, míg 10,3%-a gazdaságilag nem azonosítható terület. Az egyéni gazdaságok részesedése az összes területből a szőlő és a gyümölcs esetében mintegy kétharmad, de a szántó és a gyepterületek több mint felét is ők használják. A gazdasági szervezetek részesedése a szántó és a gyep esetében a legmagasabb.

Forrás:

A Magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban 2016

Szerkesztő: Vágó Szabolcs, Páll Zsombor

Kiadja: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara