A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában


  • Gyümölcs Zöldség
  • |
  • 2017-02-24

A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de zömében tárolásból történik. Ennek függvényében a vöröshagyma termés nagyobbik részénél a nagy és jó minőségű termés mellett a jó tárolhatóság is igen fontos szempont. Különösen az elmúlt évtized kísérletei hívták fel a figyelmet arra, hogy a tárolhatóság - az egyéb termesztés technológiai tényezők mellett - sokban függ a tápanyagellátás módjától és a kijuttatott tápanyagok arányától. A káliumnak sokrétű szerepe van a növény anyagcsere-folyamataiban, ennek oka a többi tápelemmel való kölcsönhatása.

A nitrogéntrágyázás előnyei is csak akkor érvényesülnek, ha az a káliumadagolással harmonikusan történik. A kálium jelentősen javítja a növényekben a vízfelvétel hatékonyságát. Ugyancsak fontos szerepe van a sejtek anyagcsere-folyamataiban, számos enzim aktiválója. Többek között kedvezően befolyásolja a frissen szintetizált asszimiláták szállítását. Kielégítő káliumellátás esetén a növények betegségekkel szembeni fogékonysága is csökken, mivel a kálium hatására az epidermisz-sejtfalak vastagsága nő. A káliummal megfelelően ellátott növény szárazságtűrőbb és az alacsony hőmérsékletet is jobban elviseli.

Összefoglalóan úgy is mondhatjuk, hogy a kálium a stresszhatásokkal szembeni tűrőképességet javítja. A kálium hiánya nem okoz azonnal látható hiánytüneteket, de övetkezményét a termés minőségén, illetve rossz tárolhatóságán tapasztaljuk. Súlyosabb esetben a leveleken láthatóak ilyen hiánytünetek. Az elmúlt évek egyre szélsőségesebb időjárási viszonyai között a megfelelő kálium-ellátottság fokozott védelmet jelentett a biztonságos érésnél, a páncéllevelek szilárdságánál és színeződésénél. A tápanyagellátás terén az úgynevezett mérlegelvű, vagy hagyományos, intenzív gazdálkodásról egyre inkább átállás történik a környezetkímélő trágyázásra (1.-3. táblázat). A rendszeres talajvizsgálatok elvégzése ennek során különösen fontos, és közepes, vagy jó tápanyag-ellátottság esetén elsősorban a foszfor- és kálium trágyázás vonatkozásában a jó közepes ellátottság fenntartására kell törekedni.

Vöröshagyma kálium-trágyázásának irányelvei

A vöröshagyma káliumellátásánál több szempontot is figyelembe kell vennünk. A hatásos és gazdaságos tápanyag-utánpótlásnak az alapja a talajvizsgálat elvégeztetése. A vöröshagyma a humuszban gazdag, síkfekvésű, középkötött, morzsalékos, jó levegő- és vízgazdálkodású, nem cserepesedő talajokat kedveli. A talaj kémhatása 6-7,6 pH-értékek között legyen, mert a tápelemek felvehetőségét ez jelentős mértékben befolyásolja. A terület kiválasztásánál a talajuntság és a növény-egészségügyi szempontok miatt fontos, hogy a megelőző öt évben semelyik hagymaféle termesztése ne forduljon elő. Az egy-két évvel korábban istállótrágyázott terület előnyös.

  1. táblázat: A dughagyma korrekciók nélkül számított hatóanyag szükséglete (kg/ha)

  1. táblázat: A vöröshagyma (dug.szap.) korrekciók nélkül számított hatóanyag szükséglete (kg/ha)

  1. táblázat: A vöröshagyma (magról szap.) korrekciók nélkül számított hatóanyag szükséglete (kg/ha)

  1. táblázat: A vöröshagyma trágyázásánál javasolt hatóanyag megosztások

Kísérleteink szerint a káliumszulfát, különösen az indítótrágya ill. a fejtrágya esetében kedvezőbb hatású (lásd az 1.ábrát).

1. ábra: Különböző káliumtrágyázás hatása az érésre, a hagymatestek páncélleveleinek színe alapján. Makó 2005.

A 2005-ös, csapadékos nyár júliusi mintavétele a Makó környéki dughagymáról termesztett vöröshagyma állományban az érés mértékét tekintve az 1. ábrán látható különbségeket mutatta a kálium-szulfátos, a kálium-kloridos és kálium nélküli tápanyag-utánpótlás esetén. Igen jó hatású lehet mikroelem tartalmú lombtrágya kijuttatása szükség esetén a tenyészidőszakban, mivel mangánból, rézből és molibdénből a vöröshagyma viszonylag sokat kíván.

Szerkesztette:

Dr. Barnóczki Attila GK Hagymakutató Állomás

Dr. Némethy Zoltánné

Corvinus Egyetem Zöldség és Gombatermesztési Tanszék